Välj filter utan analys

Vanligaste problemen är synliga!

Minst nio av tio vattenfilter köps för att lösa synliga vattenproblem:

1. Bruna beläggningar består av järn & mangan. Problemlösning Aquapal JA10

2. Vita beläggningar består av kalk (hårt vatten). Problemlösning Aquapal S25

3. Gröna beläggningar (koppar) orsakas av aggressivt vatten. Problemlösning Aquapal AA10 eller AM10

4. Gulfärgat vatten (humus som varierar med nederbörden). Problemlösning Aquapal H12

Exakta halterna av järn, mangan, kalk, kolsyra eller humus har i praktiken mindre betydelse. Orsakar dessa ämnen synliga beläggningar så är halterna uppenbart för höga. En vattenanalys visar de exakta halterna vid provtillfället. Egna iakttagelser visar verkligheten under en längre tid.

Vid nya eller okända vattentäkter bör man alltid göra en vattenanalys! En kemisk-fysikalisk analys avslöjar även en rad osynliga ämnen som kan renas med våra andra filter. Om en analysrapport redan finns så kontakta oss för rådgivning.

Har du något av dessa symptom?

Det bildas bruna beläggningar som biter fast i diskmaskin, sanitetsporslin och duschutrymme
Problemet är förhöjd järnhalt och löses med vårt järnfilter JA10. För optimal rening från järn bör pH-värdet vara över 7,0.

Det bildas svarta beläggningar som biter fast i diskmaskin, sanitetsporslin och duschutrymme
Problemet är förhöjd manganhalt och löses med vårt järn & manganfilter JA10 (för optimal rening från mangan skall pH-värdet vara minst 7,5 en vattenanalys visar aktuellt pH-värde. Vid behov kan pH-värdet höjas med vår AA10 eller AM10).

Det bildas gröna beläggningar på sanitetsporslin
Ljust hår får en grön nyans
Det går hål på vattenledningarna
Problemet är aggressiv kolsyra (lågt pH) och löses med vårt avsyrningsfilter AA10 eller AM10.

Det bildas vita beläggningar i diskmaskin, sanitetsporslin och duschutrymme.
Problemet är hårt vatten (mycket kalk) och löses med vår avhärdare S25.

Vattnet är klart men gulfärgat (humus).
Det luktar och smakar illa (gas? bakterier?)
Det innehåller radon, pesticider, tungmetaller
Läs mer om vårt H12 och KM10 (Vattnet bör analyseras, kan innehålla nitrat, ammonium mm.) Se även sidan "Vattnets kemi"

Magsjuka av vattnet
Troligen bakterier eller virus. Läs mer om vårt UV-filter UV65 (förutom en kemisk-fysikalisk vattenanalys bör även en bakteriologisk analys göras). Läs mer under rubriken "Bakterier" och hur man klorerar sin brunn.

Vattnet smakar salt
Natrium eller kloridhalten är hög. Läs mer om vår RO90. (vattenanalys bör göras). Se även sidan "Vattnets kemi" om klorider!

Det finns inga produkter i den här kategorin.
Powered By OpenCart
Aquapal CSK AB © 2018