Vår policy

Personuppgiftspolicy

Vi lämnar inte ut adresser, telefonnummer, e-postadresser eller andra personuppgifter om våra kunder till tredje part i marknadsföringssyfte, för statistisk bearbetning eller liknande.
Våra kunders personuppgifter behandlas alltid konfidentiellt (inga namn för referenser lämnas ut). Informationen använder vi endast för att kunna handlägga er beställning.

Powered By OpenCart
Aquapal CSK AB © 2018